Vil du være frivillig?

Strikk for livet mottar store mengder strikkede kuvøser, og når ut til et stort antall nyfødte barn. Dette krever mye frivillig innsats. Vi har allerede et stort antall frivillige strikkere, og nå trenger vi også frivillig hjelp i administrasjonen. Det vi trenger hjelp til er å:

Hente pakker på posten:
Vi trenger deg som kan hente pakker og post på Grünerløkka postkontor i Oslo omtrent én gang i uken. Du må også kunne oppbevare pakkene en kort periode, før vi sammen sorterer alt vi har fått inn og gjør klart for lagring.
Hvis du ikke bor i tilnærmet umiddelbar nærhet vil du trenge en bil.

Delta på sorteringsdugnad:
Annenhver måned møtes frivillige for å pakke opp, sortere og pakke ned kuvøsesett i store fraktsekker. Vi møtes også før store sendinger ca to ganger i året hvor vi pakker det siste og klargjør alt for sending.

Samle inn strikketøy lokalt:
Kan du, din bedrift eller butikk samle inn strikketøy lokalt og ta ansvar for å sende det videre til oss? Vi har strikkere over hele landet, og det hadde vært til stor hjelp med flere innleveringsstasjoner.

Hvis du vil være frivillig, send en mail til oss – post@strikkforlivet.no

IMG_2999IMG_3002